Tax free - zwrot VAT

Informujemy, iż możemy dokonać zwrotu podatku VAT, za artykuły nabyte u nas osobom fizycznym, dokonującym zakupu towarów i ich wywozu poza granice Unii Europejskiej. Zwrot może być wykonany w formie gotówkowej w siedzibie firmy 
lub w formie przelewu. W obu przypadkach konieczne jest jednoczesne spełnienie dwóch poniższych warunków:

  1. wywóz towaru z UE nastąpi nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał sprzedaży,
  2. zostanie nam dostarczona deklaracja, potwierdzona przez urząd celny, nie później niż przed upływem 10 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy osoby, dla których polska tradycja stanowi inspirację do tworzenia przedmiotów o stylistyce folkowej, z oczywistym sznytem nowoczesności.

Jeśli chcesz pokazać nam swoje artystyczne wyroby, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@prezenty-dedykowane.pl, numer telefonu: 0604 481 251.